Vireä ja yhteisöllinen kaupunginosa on hyvä myös iäkkäille

Vireä ja yhteisöllinen kaupunginosa on hyvä myös iäkkäille - Ilmari Helanderin Vanhusten säätiö - Helander-kodit

Kaikissa Helander-kodeissa järjestettiin kuun vaihteessa vapaamuotoiset aamiaistapaamiset alueen sidosryhmille. Kumppanuuspöydissä käytiin vilkasta keskustelua palveluasumisesta ja yhteistyön mahdollisuuksista. 

Kun kaupunginosassa panostetaan yhdenvertaisesti asukkaiden hyvinvointiin, myös iäkkäät pääsevät mukaan yhteisön elämään. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä. Ikäihmisten hyväksi räätälöidyt ratkaisut palvelevat yhtä lailla kaikenikäisiä asukkaita. 

maunula300323 helander

Toiminnanjohtaja Anu Silvennoinen kutsui kumppanuuspöytien osanottajat yhteistyöhön. Vireä ja yhteisöllinen kaupunginosa on hyvä myös iäkkäille. Helander-kodeissa on asuntojen lisäksi monikäyttöisiä tiloja, joissa eri-ikäiset voivat harrastaa, opiskella ja kohdata. Ateria- ja juhlapalvelu hoitaa kokousten ja perhejuhlien tarjoilun ammattitaitoisesti.

haaga290323 helander

Helander-kotien kumppanuuspöytiin istui keskustelemaan yli 40 toimijaa yhdistyksistä, järjestöistä, yrityksistä ja seurakunnista. Aamiaistilaisuudet olivat uudenlaisen työskentelyn lähtölaukaus. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa iäkkäiden ihmisten elämänhallintaa ja elävöittää kaupunginosaa. 

Liikemies Ilmari Helander (1882–1975) omisti menestyvän kangas- ja lyhyttavaraliikkeen Pohjoisesplanadilla. Hän luopui kiinteistöstä 81-vuotiaana ja perusti Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön, joka ylläpitää palvelukoteja Haagassa, Maunulassa ja Vuosaaressa.